Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week
40; 2014

Totaal

t/m week
40; 2013

Groep A
       

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0

0

2

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 
       

Groep B1


 
 

Difterie

0

0

0

0

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

1

1

Tuberculose

87
61
61
686
707
           

Groep B2   

Buiktyfus

1

3
0
17

24

Cholera

1
0
0
1
0

Hepatitis A

4

10

15

46

83

Hepatitis B acuut

5
6
3
78
112

Hepatitis B chronisch

57
47
31
688
912

Hepatitis C acuut

4
2
2
37
45

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

8
3
3
109
182

Kinkhoest

886
681
320
5709
2663

Mazelen

1
2
2

134

2060

Paratyfus A

0

3
0
7
12

Paratyfus B

1
2

0

5

13

Paratyfus C

0

0
0
0

2

Rubella

0
0
0
2
57

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

98
60

58

505

679

Shigellose

37
39
17
250
353

Voedselinfectie

1
2
0
14
29
   

   

Groep C

 Antrax

0

0

0

0
0

Bof

0

2

0

35

169

Botulisme

0
0

0

0

0

Brucellose

0

0
0

0

6

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

2

1

21

4

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

1
2
14

13

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2
0
1
22
24

Legionellose

64
54
15

261

255

Leptospirose

15
12
2
40
23

Listeriose

8

13

8

73

58

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

0
0
9

Malaria

26
25
12
216
118

Meningokokkenziekte

8
5
3
56
89

Psittacose

0

4

1

30

41

Q-koorts

1

1

0

17

16

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

0

1

0

7

20

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infect0ieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds
meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.


Bron: Osiris-AIZ. Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.