Op microplastics kan een laag groeien van micro-organismen, zoals bacteriën en amoeben. Als er onder de micro-organismen ziekteverwekkers (pathogenen) zijn, zouden mensen ziek kunnen worden als zij het water met microplastics binnenkrijgen. Daarom onderzoeken het RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) of er ziekteverwekkers aanwezig zijn op microplastics in de Rijn.

Onderzoekers nemen hiervoor watermonsters uit de Rijn. Dit doen zij

  • bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenstroomt,
  • bij de monding van de Rijn in zee,
  • op een plek waar gerecreëerd wordt en water ingenomen wordt voor drinkwaterproductie.

In een laboratorium filteren de onderzoekers de microplastics uit het water. Vervolgens bepalen zij van welke soort plastic de microplastics afkomstig zijn en hoe groot de deeltjes zijn. Ook kijken zij of de monsters ziekteverwekkers bevatten en of de organismen resistent zijn tegen antibiotica. Hiervoor bestuderen zij het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van de organismen.

Programma ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

Het onderzoek wordt bekostigd vanuit het programma Microplastics & Health van ZonMW. Dit programma heeft als doel om inzicht te krijgen in mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Daarnaast is het doel om innovatieve meetmethoden (door) te ontwikkelen. Om deze doelen te bereiken financiert ZonMW via een open ronde meerdere kortlopende projecten.