Mitigerende of repressieve maatregelen zijn een belangrijk middel om de veiligheid te verbeteren. In de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) wordt aangegeven hoe bepaalde mitigerende maatregelen verdisconteerd kunnen worden in een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment). In de handleiding worden echter ook maatregelen genoemd die in principe genomen kunnen worden, maar waarvan niet bekend is hoe effectief deze zijn.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een onderzoek om na te gaan of de effectiviteit van deze - en eventuele niet in de handleiding genoemde - mitigerende maatregelen te kwantificeren is en in hoeverre deze maatregelen in een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) verdisconteerd kunnen worden.