Zowel in Nederland als in het buitenland wordt steeds meer geëxperimenteerd met alternatieve bekostigingsmodellen in de zorg. Deze alternatieve vormen moeten er in theorie voor zorgen dat financiële prikkels voor zorgaanbieders meer overeenkomen met de doelen van de gezondheidszorg.

Om te bepalen hoe dit in de praktijk uitpakt, is het belangrijk om gedegen evaluatieonderzoek uit te voeren over de bestaande experimenten. Voor toekomstige en bestaande initiatieven is het belangrijk om te leren wat werkt, onder welke omstandigheden en waarom. In dit artikel gaan we dieper in op het lopende evaluatieonderzoek. We bespreken ook welke evaluatiemethoden hiervoor geschikt kunnen zijn.

Het artikel is gepubliceerd in het VGE Bulletin (2022). Auteurs: Celine Hendriks, Zoë Scheefhals en Tadjo Gigengack.