De Nationale EnergieAtlas is het platform voor informatie over energie in Nederland. De energievoorziening is aan het veranderen. Er komen steeds meer particuliere zonnepanelen en de overheid investeert in meer grootschalige duurzame opwek zoals windmolens. Vervoer wordt steeds meer elektrisch en stadswarmte vervangt gas in nieuwbouw en renovatie. De atlas bevat kaarten over bestaande traditionele en duurzame energie. Daarnaast geeft de atlas ook inzicht in de potentie van gebieden voor verduurzaming. Het doel: optimaal voorbereid de energietransitie mogelijk maken.

Kijk voor meer informatie over de Nationale EnergieAtlas op de website: www.nationaleenergieatlas.nl