Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen. NEVO is, als onderdeel van het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal (NVIP), eigendom van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en wordt beheerd en onderhouden door RIVM. Zij wordt hierbij geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.

Tot 1 juli 2007 werd NEVO beheerd door de Stichting NEVO. Deze Stichting kwam voort uit de commissie Uniforme Codering Voedingsmiddelen (UCV Uniforme Codering Voedingsmiddelen (Uniforme Codering Voedingsmiddelen)) en de commissie Nederlandse Voedingsmiddelentabel (NVT) van de Voedingsraad. Het beheer van NEVO was ondergebracht bij TNO te Zeist. Per 31 december 2010 is de Stichting NEVO ontbonden. De naam NEVO blijft ongewijzigd.