Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen die in Nederland regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking.

Via de website NEVO-online zijn van 2152 voedingsmiddelen de gegevens over 133 voedingsstoffen in te zien. In november 2019 is de nieuwste versie van NEVO-online uitgekomen: NEVO-online versie 2019/6.0

Toelichting op NEVO-online is terug te vinden in het document NEVO-online 2019: achtergrondinformatie.

 

NEVO-online enquete

Het NEVO-team van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wil graag inzicht krijgen in het gebruik van NEVO-online voedingswaardegegevens en eventuele wensen voor verbetering van zowel de website als de inhoud. We zouden het op prijs stellen als u onderstaande enquete in wilt vullen. De vragenlijst is anoniem.

NEVO-online enquete invullen