Apothekers leveren soms aan collega’s op kleine schaal geneesmiddelen die zelf zijn bereid en waarvoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geen handelsvergunning heeft afgegeven. Dit wordt collegiale levering genoemd. Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat het aantal collegiaal geleverde producten sinds 2007 is afgenomen. Ook heeft en deel van de apothekers de collegiale leveringen van eigen bereidingen gestaakt omdat ze niet aan de voorwaarden van de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) konden voldoen.

In Nederland mogen alleen geregistreerde geneesmiddelen in de handel worden gebracht. Dat betekent dat geneesmiddelen moeten zijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Maar apothekers mogen wel zelf op kleine schaal geneesmiddelen bereiden voor eigen patiënten, als deze niet gebaat zijn bij een geregistreerd, industrieel bereid product. Tegenwoordig wordt hiervoor steeds vaker een product geleverd dat in een andere apotheek bereid is. Dit wordt collegiale levering genoemd. Deze collegiale levering is volgens de wet niet toegestaan, maar sinds 2007 is het onder strikte voorwaarden van de IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) wel toegestaan apotheekbereidingen te leveren aan collega-apotheken.