Bij een kwart van de drinkwaterwinputten zijn restanten van bestrijdingsmiddelen in het nabije grondwater aangetroffen. Dat concludeert het RIVM na onderzoek bij circa 200 drinkwaterwinningen.

In de landbouw en openbare ruimte worden bestrijdingsmiddelen toegepast. Via de bodem kunnen restanten van bestrijdingsmiddelen na enige tijd in het grondwater terechtkomen. Uit het grondwater wordt drinkwater geproduceerd. Bij een kwart van de circa 200 drinkwaterwinputten zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater. De aangetroffen concentraties zijn echter zo laag dat er geen gezondheidsrisico's zijn. 

Ruim een derde van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen is inmiddels niet meer toegelaten in Nederland. In het grondwater worden ook restanten van deze bestrijdingsmiddelen aangetroffen door gebruik in het verleden.

Beoordeling maatregelen

Het RIVM inventariseerde daarnaast welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat minder bestrijdingsmiddelen in grondwater, waaruit drinkwater wordt geproduceerd, terecht kunnen komen. Experts beoordeelden 40 mogelijke maatregelen. Een maatregel die al geruime tijd geleden is genomen, is het verbieden of vervangen van middelen die in hoge concentraties uitspoelen naar grondwater. Hierdoor worden risico’s voor de drinkwaterproductie verminderd. Een andere effectieve maatregel blijkt het inzetten van biologische of duurzame landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden, omdat hierbij minder bestrijdingsmiddelen worden toegepast.

Evaluatie duurzame gewasbescherming

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van bescherming van de drinkwaterbronnen. In 2018 zal een tussenevaluatie van de Nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' plaatsvinden. Het onderzoek van het RIVM biedt handvatten voor de evaluatie.