Er zijn aanwijzingen dat de biologische klok van mensen wordt beïnvloed door blauw licht. Dit komt bijvoorbeeld door het ‘s avonds of ’s nacht gebruiken van tablets, smartphones, led-tv televisie (televisie), of led-lampen. Dit soort apparaten geeft relatief meer blauw licht af dan meer traditionelere lichtbronnen. Het effect lijkt zich voor te doen vanaf een blootstelling van enkele uren. Het is nog niet bekend in welke mate blootstelling aan blauw licht schadelijk is. Meer inzicht is nodig omdat het aantal producten dat relatief veel blauw licht uitzendt toeneemt en ze steeds meer worden gebruikt.

Dit blijkt uit een verkennende studie van het RIVM, in opdracht van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Hierin is op een rij gezet wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over blauw licht, de effecten daarvan op de gezondheid en welke kennishiaten er zijn.

Het RIVM doet de aanbeveling om te onderzoeken hoe lang en op welke momenten van de dag mensen zulke apparaten gebruiken. Verder moet worden onderzocht welke effecten optreden, bij welke blootstelling, en in hoeverre ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook in een recent verschenen advies van de Gezondheidsraad wordt onderstreept dat meer aandacht nodig is voor de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan ledlicht.

Het effect van blauw licht op de biologische klok ontstaat doordat het dag-en-nachtritme vooral gevoelig is voor licht in het blauwe deel van het spectrum. De biologische klok heeft een ritme van ongeveer één dag. Licht is hiervoor de belangrijkste ‘tijdgever’ en zorgt ervoor dat de biologische klok een ritme van ongeveer 24 uur houdt.

Het is al bekend dat een langdurige verstoring van het dag-en-nachtritme ritme (jet lag, nachtwerk) negatieve gezondheidseffecten, zoals overgewicht, hart- en vaatziekten en borstkanker, kan veroorzaken. Of deze effecten ook een verband hebben met blootstelling aan blauw licht is nog niet bewezen.