Met de uitreiking van meetapparatuur en instructies aan alle deelnemers is het onderzoek Boeren en Buren naar de luchtkwaliteit in de regio Venray in de volgende fase beland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, dat veehouders, omwonenden en de gemeente Venray begeleidt bij het meten van de luchtkwaliteit.

Tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis ontvingen de deelnemers aan het onderzoek begin oktober hun meetapparatuur en uitleg. De deelnemers meten een jaar lang de hoeveelheid ammoniak, stikstofoxide en fijn stof in de lucht. Het project levert meer inzicht op in de luchtkwaliteit rond Venray. Daarmee wordt duidelijk welke bronnen verantwoordelijk zijn voor welk deel van de luchtvervuiling (agrarische sector, verkeer, etc.).

Brede aanpak

De metingen in het project zijn gericht op de leefomgeving en de mate van ervaren geurhinder. Maar er zijn meer aspecten waaraan belang gehecht wordt, zoals gezondheid, dierenwelzijn, het inkomen van de boer en de sfeer in de buurt. Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemende veehouders en omwonenden de lastige vraag,  te verkennen aan welke aspecten zij het meest belang hechten. Daarover werd een goed gesprek met elkaar gevoerd. Ook kregen de deelnemers informatie over de proefmetingen van fijn stof in een gebied ten zuidwesten van Leunen. De resultaten van de metingen zijn te volgen op https://samenmeten.rivm.nl