Woensdag 18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen (ongevoelig voor) de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden. In Nederland besteden we ook aandacht aan het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën. Als bacteriën zich niet verspreiden, kunnen ze ook minder vaak infecties veroorzaken.