Aan bijna alle tabaks- en aanverwante producten (zoals e-sigaretten) worden smaakstoffen toegevoegd. Door de smaakstoffen gaan tabaksproducten lekkerder smaken. Ook zorgen ze ervoor dat het aantrekkelijker wordt om te beginnen met roken en dat je makkelijker diep kunt inhaleren.

In een nieuwe factsheet hebben we alle informatie over smaakstoffen in tabaks- en aanverwante producten op een rij gezet. Ook leest u meer over de nieuwe wetgeving die het gebruik van smaakstoffen in sigaretten en shag beperkt.

Kenmerkend aroma

Door het toevoegen van grote hoeveelheden smaakstoffen kan de smaak van tabaksproducten zo sterk veranderen dat ze niet meer naar tabak smaken, maar bijvoorbeeld naar fruit of chocolade. Dat wordt een ‘kenmerkend aroma’ genoemd: een duidelijk waarneembare andere geur of smaak dan die van tabak. Smaakstoffen in tabaksproducten zijn niet altijd duidelijk waarneembaar. Sommige van de gebruikte stoffen komen ook al van nature in tabaksplanten voor, zoals suiker.

Aantrekkelijk voor jongeren

Tabaksproducten met smaakjes worden vooral door jongeren aantrekkelijk gevonden. Smaakjes wekken onterecht de indruk dat producten minder schadelijk te zijn. 

Nieuwe wetgeving

Sinds mei 2016 wordt door nieuwe Europese wetgeving het gebruik van smaakstoffen in sigaretten en shag beperkt. Deze producten mogen geen kenmerkend aroma meer hebben. In mei 2020 loopt een tijdelijke vrijstelling af voor populaire producten zoals mentholsigaretten. Vanaf dan vallen alle sigaretten en shag onder het verbod.

Vrijstelling voor E-sigaretten

In Nederland zijn andere producten, zoals bijvoorbeeld elektronische sigaretten, cigarillo’s, tabaksproducten die verhit worden  en waterpijptabak vrijgesteld van het verbod op kenmerkende aroma’s. Wel is het verplicht om de ingrediënten van navulvloeistof voor e-sigaretten op de verpakking te vermelden.