Chemische stoffen worden in het kader van de Europese wetgeving ingedeeld in gevaarklassen. Een gevaarklasse geeft aan welk effect een stof in potentie kan veroorzaken. Formaldehyde wordt ingedeeld in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’. Dit is gebaseerd op de effecten in de keelneusholte die specifiek waargenomen zijn bij langdurige inademing. Er is reden om aan te nemen dat blootstelling via vaccins (inspuiten) niet tot deze effecten zal leiden.