Chemische stoffen worden in het kader van de Europese wetgeving ingedeeld in gevaarklassen. Een gevaarklasse geeft aan welk effect een stof in potentie kan veroorzaken. Formaldehyde wordt ingedeeld in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’. Dit is gebaseerd op de effecten in de keelneusholte die specifiek waargenomen zijn bij langdurige inademing. Er is reden om aan te nemen dat blootstelling via vaccins (inspuiten) niet tot deze effecten zal leiden.

De indeling van formaldehyde in de gevaarklasse ‘kankerverwekkend’ betekent niet dat elk gebruik verboden zal worden. Er zijn toepassingen mogelijk die niet leiden tot inademing. Echter specifiek voor biociden (bepaalde bestrijdingsmiddelen) geldt dat in de biocidenwetgeving is vastgelegd dat stoffen die als kankerverwekkend zijn aangemerkt vervangen moeten worden. Het RIVM-rapport over biociden inventariseert daarom op verzoek van het ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) welke alternatieven er voor deze toepassingen mogelijk zijn. Vaccins vallen niet onder de biocidenwet maar onder de geneesmiddelenwet.

Formaldehyde komt in zeer geringe hoeveelheden ook voor in vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Tijdens het productieproces van vaccins wordt formaldehyde toegevoegd om te zorgen dat virussen en toxines geïnactiveerd (ongevaarlijk gemaakt) worden. Vóór het afvullen van de vaccinvloeistof in spuiten of flesjes worden vaccins gezuiverd maar toch kunnen zeer kleine hoeveelheden stoffen achterblijven. In sommige vaccins wordt formaldehyde toegevoegd als conserveermiddel om de ongewenste groei van bacteriën en schimmels tegen te gaan. In beide gevallen is het gehalte formaldehyde in het vaccin lager dan volgens internationale regelgeving is toegestaan. 

Het menselijk lichaam maakt bij de stofwisseling ook zelf formaldehyde. De hoeveelheid formaldehyde die in een dosis vaccin voorkomt is vele malen kleiner dan de hoeveelheid die het lichaam dagelijks zelf maakt. Op basis van deze overwegingen is vastgesteld dat formaldehyde in vaccins geen gevaar oplevert voor de gezondheid.