De overheid wil dat particulieren alleen chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) gebruiken, als dat echt noodzakelijk is. Het RIVM heeft daarom bestudeerd hoe vaak particulieren gebruik maken van deze middelen. Ook is gekeken welke bestrijdingsmiddelen zij gebruiken. De analyse van het RIVM is gebaseerd op verkoopcijfers van marktonderzoeksbureau GfK en op enquêtes onder consumenten. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in 2017 evenveel chemische bestrijdingsmiddelen hebben gebruikt om groene aanslag (algengroei) te verwijderen en muizen en ratten te bestrijden, als in de jaren daarvoor. Het gaat hierbij om een tussentijdse rapportage. De eindrapportage wordt in 2020 verwacht en gaat over de periode tot en met 2019.

Muizen en ratten

Ongeveer 60 procent van de mensen die actie onderneemt tegen muizen of ratten gebruikt hiervoor vallen en ongeveer 40 procent gebruikt bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). Van de mensen die actie ondernemen tegen muizen huurt 2 procent een professional in voor de bestrijding. Voor ratten is dat 20 procent. Het is opmerkelijk dat mensen die in actie komen tegen ratten bestrijdingsmiddelen gebruiken. Particulier gebruik van dit soort bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) tegen ratten is namelijk niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om middelen die zijn toegelaten tegen muizen te gebruiken tegen ratten. De genoemde resultaten zijn echter indicatief, vanwege het lage aantal respondenten (12 van de 667 geënquêteerde personen gebruiken bestrijdingsmiddelen tegen ratten).

Groene aanslag

57 procent van de Nederlanders met een tuin en/of verharding gebruikt geen chemische middelen om groene aanslag te bestrijden. 43% doet dit wel. De gebruikte chemische middelen zijn zowel huishoudelijke middelen, zoals azijn, als specifieke bestrijdingsmiddelen (biociden). De consument kiest vooral voor azijn, maar koopt ook biociden tegen groene aanslag.

Verkooppunten

Bijna alle bestrijdingsmiddelen worden door de particulier gekocht in een winkel, en bijna niet via internet. Goede voorlichting aan consumenten over niet-chemische bestrijding van groene aanslag, muizen en ratten in tuincentra en bouwmarkten zou het gebruik van biociden kunnen verminderen. Hier hebben wij geen onderzoek naar verricht.