Wandelaar

Van 2019 tot en met 2021 deden in totaal bijna 40.000 mensen mee aan de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). In 2021 waren er in totaal 22.000 nieuwe deelnemers, van wie 12.000 in de laatste vier maanden. Dit blijkt uit de GLI-monitor, het halfjaarlijkse onderzoek van het RIVM.

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is een programma dat mensen begeleiding en advies geeft over gezonde voeding, gezonde eetgewoontes en gezond bewegen. Sinds 2019 werken volwassenen hiermee aan hun leefstijl en duurzame gedragsverandering. De GLI wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Om mee te doen is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Sterke mate van overgewicht bij de start

Vanaf augustus 2021 wordt door de behandelaren informatie over de interventie bijgehouden in  een GLI-register. Hierin staat informatie over de deelnemers, de groepen en de behandelaren. Op 31 januari 2022 stonden hierin gegevens van 1.795 deelnemers. Daaruit blijkt dat deelnemers gemiddeld een hoge Body Mass Index (BMI Body Mass Index (Body Mass Index) van 36) hebben bij de start van het programma. Een op de vijf deelnemers heeft bij de start zelfs een BMI van ten minste 40. Dit betekent dat veel deelnemers ook in aanmerking komen voor een behandeling voor obesitas (zwaar overgewicht) zoals een intensieve GLI, medicatie of een maagverkleining. Er zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar om vast te stellen of de BMI na het volgen van een GLI lager wordt.

Sterke groei deelname in 2021

Het RIVM verwachtte in 2018 dat jaarlijks ongeveer 23.000 personen zouden beginnen met een GLI-programma. In de jaren 2019 en 2020 was het aantal deelnemers ruim de helft lager dan de verwachting uit 2018. Dat kwam onder meer door de coronapandemie. In 2021 groeide het aantal deelnemers sterk met in totaal 22.000 deelnemers in dat jaar. Het aantal deelnemers is in 2021 bijna hetzelfde als voor dat jaar verwacht werd.

Vier GLI-programma’s

Op dit moment zijn er vier erkende GLI-programma’s waarvoor de kosten vergoed kunnen worden. Dit zijn CooL, Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging (SSiB). De laatstgenoemde  is pas sinds kort erkend en daarom nu voor het eerst opgenomen in dit onderzoek.

Het RIVM volgt sinds 2019 de ontwikkelingen van de GLI in opdracht van het  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). Twee keer per jaar brengt het RIVM gegevens  uit de GLI-monitor naar buiten. Deze gegevens komen uit declaratiedata van de zorgverzekeraars en sinds augustus 2021 ook uit het GLI-register.