In deze beleidsnotitie van de Regieraad van de WIPWerkgroep Infectiepreventie wordt de aanleiding gegeven voor eventuele wijzigingen in WIP-richtlijnen met betrekking tot de werkzaamheid van desinfectantia in PT01 en PT02.

De huidige eisen zijn naast de nieuwe eisen in een tabel opgenomen voor zowel PT01 als PT02. In deze tabellen is ook opgenomen wat het beleid van de WIPWerkgroep Infectiepreventie is in deze. Er is een eindconclusie geformuleerd en is er aangegeven hoe toegelaten desinfectantia gezocht kunnen worden op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CtgbBoard for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides).

U vindt de volledige tekst onder download