Legervoertuig bespoten met beschermende toplaag

Werknemers van Defensie op de zogenoemde POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties hebben tijdens onderhoudswerk mogelijk HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) in het lichaam gekregen. Hun gezondheid is hier mogelijk door beschadigd. Via inademing en huidcontact kon contact met deze stof leiden tot verschillende ziekten. Namelijk astma, neus- en oogslijmvliesontsteking, contacteczeem en de zeldzame longaandoening hypersensitivity pneumonitis (EAA). Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is. Dat blijkt uit RIVM-onderzoek naar Defensiewerknemers en de stof HDI uit CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) op voormalige POMS-locaties (Prepositioned Organizational Materiel Storage).

HDI en ziekten

De kans om ziek te worden na contact met HDI is groter als een werknemer er meer, vaker en/of langer contact mee heeft gehad. Vooral de werknemers die de CARC-laag op het materieel spoten, hadden contact met HDI. Zij ademden de stof in tijdens het spuiten en hun huid kwam ermee in contact. Werknemers die de verf opbrachten met rollers en kwasten kwamen er in mindere mate direct mee in contact. Dat geldt ook voor werknemers die geverfde oppervlakten bewerkten. Bijvoorbeeld door schuren, stralen en lassen. De werknemers die het spuitwerk moesten controleren, de quality inspectors, kunnen er indirect contact mee hebben gehad.

Ziekteverschijnselen treden tot 1 jaar na contact met deze stof op. Werknemers kunnen nu niet meer ziek worden door eerder contact met HDI op de POMS-locaties. Het is meer dan 10 jaar later niet meer mogelijk om contact met HDI uit CARC tijdens de POMS-periode betrouwbaar in het lichaam aan te tonen. Het is onbekend hoe lang na contact met HDI een patiënt nog positief reageert op de testen. Een negatieve testuitslag wil dus niet zeggen dat de gezondheidsschade niet door HDI is veroorzaakt.

Over ándere CARC-bestanddelen dan HDI is onvoldoende informatie beschikbaar. Er kan geen zinvolle blootstellings- en risicobeoordeling voor andere CARC-bestanddelen voor de POMS-locaties uitgevoerd worden. Het onderzoek naar gevaarlijke stoffen op de POMS-locaties is hiermee afgerond.

POMS-locaties

Op de vijf POMS-locaties onderhielden Defensiewerknemers Amerikaans legermaterieel. Zij hebben daarvoor tussen 1987 en 2006 onder andere gewerkt met CARC, een beschermende toplaag voor leger­voertuigen. Een bestand­deel van deze toplaag met zeer schadelijke eigenschappen is hexamethyleen di-isocyanaat, afgekort HDI. HDI was in hoge gehalten aanwezig in alle typen CARC. Tijdens onderhoudswerk kunnen werknemers met HDI in contact zijn gekomen.