Op maandag 31 mei krijgt Jaap van Dissel de Akademiepenning voor zijn rol bij de bestrijding van COVID-19. De tweejaarlijkse prijs is voor iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)) reikt de Akademiepenning uit.

Wetenschappelijk advies over COVID-19

Jaap van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team. Hij informeert en adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) over de bestrijding van COVID-19.

Rol als wetenschapper

De KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) geeft in de onderbouwing aan dat Jaap van Dissel werkt met passie voor zijn vak en tegelijk bewonderenswaardige rust. Ook blijft hij dicht bij zijn rol van wetenschapper. Dat doet hij onder druk van discussies in de politiek, samenleving en wetenschap. Hij legt bij de technische briefings bijvoorbeeld uit wat de essentie van de vraagstukken is. En wat de grenzen zijn van de huidige kennis.

Schitterende erkenning 

Hans Brug, directeur-generaal van het RIVM, is trots: "Ik vind het geweldig dat zo'n goede wetenschapper zo wetenschappelijk is en blijft. Hij doet dat zo functioneel in een crisisdynamiek ten behoeve van die crisisbeheersing. Schitterend dat hij ook zo herkend en erkend wordt door ons meest prestigieuze wetenschappelijk genootschap."

Akademiemiddag op 31 mei

De uitreiking van de Akademiepenning is op maandagmiddag 31 mei tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW. Marion Koopmans (hoogleraar virologie, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam) en Akademiepresident Ineke Sluiter houden een korte lezing. Ook is er een paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij (toekomstige) rampen.