Het RIVM maakt deel uit van het Kennisplatform Processierups. Dat samenwerkingsverband publiceerde 14 informatiebladen over manieren en instrumenten om overlast van eikenprocessierupsen aan te pakken. Het platform bestaat uit deskundigen van overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Het secretariaat van het platform ligt bij het RIVM, dat ook inhoudelijk heeft bijgedragen aan het onderzoek naar de bestrijdingsmethoden.
 

Brede samenwerking, alle facetten

Het Kennisplatform bestaat uit acht organisaties, waaronder het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen. In opdracht van de ministeries van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geeft het platform informatie over allerlei zaken rond de eikenprocessierups, van gezondheid en preventie tot afvalverwijdering en aansprakelijkheid.

De overlast van de eikenprocessierups (EPR) wordt op veel verschillende manieren bestreden. Daarbij ontstaan vragen over de werkzaamheid, effectiviteit, (schadelijke) neveneffecten en gevaren van de verschillende instrumenten. De informatiebladen helpen het beste middel te kiezen voor elke situatie. Van nematoden en bacteriepreparaat tot lieveheersbeestjes, nestkastjes en stoomEen inleidend document geeft achtergrondinformatie over de totstandkoming van de informatiebladen.

Bestrijding: gangbaar, kansrijk en kansarm

De informatiebladen EPR geven inzicht in de huidige kennis en de inhoud wordt periodiek aangepast aan de nieuwste inzichten. Ook nieuwe instrumenten kunnen aanleiding zijn voor nieuwe informatiebladen. Elke informatieblad vermeldt bronnen waarin achtergronden en aanvullende informatie te vinden zijn. De bladen zijn opgesteld door meerdere experts, op basis van hun kennis en openbare en toegankelijke informatiebronnen.