De afgelopen vijf jaar zijn Nederlanders onder andere minder aardappelen, vetten en oliën, zuivel, koek en gebak en vlees gaan eten. De consumptie van niet-alcoholische dranken en kruiden en sauzen is toegenomen. De hoeveelheid groente en graanproducten bleef ongeveer gelijk. Kinderen zijn 20 procent meer fruit gaan eten ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit zijn de bevindingen van het RIVM in de eerste twee onderzoeksjaren van de nieuwe voedselconsumptiepeiling van 2012-2016.

Een Nederlander consumeert gemiddeld per dag ruim 3 kg kilogram (kilogram) aan eten en drinken. Ongeveer 2 kg hiervan is in de vorm van dranken (thee, koffie, water, frisdranken, alcohol en andere dranken). Brood en vlees zijn populair: dit eten we respectievelijk 6 á 7 dagen per week. Vis en peulvruchten worden minder vaak gegeten (1 dag per week of minder). De samenstelling van het voedingsmiddelenpakket verschilt nauwelijks per leeftijd. Uitzondering hierop is dat kinderen relatief meer zuivel en fruit eten en volwassenen meer drinken (zowel alcoholische als non-alcoholische dranken). Uit de nieuwe RIVM-peiling blijkt dat kinderen van 9 tot 18 jaar in de afgelopen 5 jaar 20 procent meer fruit zijn gaan eten (nu gemiddeld 94 gram per dag).

Vis vooral buiten de deur

Nederlanders eten vooral thuis (80 procent). Voedingsmiddelen die vaker buitenshuis worden gegeten zijn koek en gebak, fruit en vis. Alcoholische dranken en vis worden relatief vaak in restaurants gebruikt. Adolescenten en volwassenen eten relatief meer op school of op het werk (respectievelijk 15 en 19 procent), ouderen juist meer thuis (85 procent procent).

Nederlanders eten verspreid over de dag en avond en over het algemeen drie hoofdmaaltijden per dag. De meeste mensen ontbijten tussen 7.30 en 9.00 uur, lunchen tussen 12.00 en 13.00 uur en eten rond 18.00 uur een avondmaaltijd.

De Voedselconsumptiepeiling

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) worden sinds 1987 periodiek binnen de voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) gegevens verzameld over de consumptie van voedsel en dranken van de Nederlandse bevolking. Het RIVM onderzoekt momenteel de consumptie in Nederland van 1- tot 79-jarigen in de periode 2012-2016. De resultaten van de periode 2012-2014, voor de voedingsmiddelen die worden gegeten en gedronken, hoeveel, waar en wanneer zijn samengevat in een factsheet. Dit zijn de tussenresultaten van de jaren 2012-1014 op basis van gegevens van ruim tweeduizend kinderen en volwassenen. De eindresultaten over de volledige onderzoeksperiode worden eind 2018 verwacht.