Vanaf 1 februari is het ebola-informatiepunt niet meer bereikbaar. Dit gratis landelijke telefoonnummer (0800-0480) werd opengesteld voor algemeen publiek met vragen over ebola. Het aantal vragen over ebola is sterk teruggelopen en daarom wordt het informatiepunt afgeschaald. Het ebola-informatiepunt startte op 20 oktober 2014 op verzoek van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.