Vanaf 1 februari is het ebola-informatiepunt niet meer bereikbaar. Dit gratis landelijke telefoonnummer (0800-0480) werd opengesteld voor algemeen publiek met vragen over ebola. Het aantal vragen over ebola is sterk teruggelopen en daarom wordt het informatiepunt afgeschaald. Het ebola-informatiepunt startte op 20 oktober 2014 op verzoek van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.

Mensen die toch nog vragen hebben over de ziekte ebola kunnen nu contact opnemen met hun regionale GGD of kijken op de website van het RIVM. Bij klachten over de eigen gezondheid wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
Bij het ebola-informatiepunt zijn zo’n 800 telefoontjes binnengekomen. De meeste vragen gingen over reizen die mensen naar Afrika wilden maken of familieleden die vanuit Afrika naar Nederland kwamen. Voor reisadviezen naar Afrika wordt nu verwezen naar de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het nummer kan weer worden opengesteld als daar aanleiding voor is.