Nederlandse werknemers worden wettelijk beschermd tegen bewezen kortetermijneffecten van elektromagnetische velden op hun gezondheid. De mogelijke langetermijneffecten van elektromagnetische velden op het werk zijn ook onderzocht. Daaruit komt geen duidelijk beeld naar voren over mogelijke invloed op de gezondheid. Het RIVM inventariseerde de nieuwe wetenschappelijke literatuur uit de afgelopen vier jaar over deze langetermijneffecten. Dit onderzoek is een update van een inventarisatie van de wetenschappelijke literatuur uit 2015.

Er is geen bewezen verband tussen de blootstelling van werknemers en het ontstaan van kanker, ziekten van het zenuwstelsel of andere ziekten op de lange termijn. Wel zijn er opnieuw aanwijzingen gevonden voor een verband tussen (laagfrequente) elektromagnetische velden en het voorkomen van de zenuwziekte ALS Amyotrofische Laterale Sclerose (Amyotrofische Laterale Sclerose). Het is echter niet duidelijk of de elektromagnetische velden de echte oorzaak zijn. Andere zaken op de werkplek, zoals chemische stoffen of elektrische schokken kunnen ook een mogelijke oorzaak zijn.

Ook is gekeken naar een mogelijk verband tussen elektromagnetische velden en ongelukken of sterfte bij werknemers. Daaruit kwam een eerste aanwijzing dat ongelukken vaker voorkomen bij werknemers met hoge beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden van MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging)-apparatuur. Voor de andere onderzochte ziekten en algemene sterfte is er geen verband gevonden, is er te weinig onderzoek gedaan of spreken de onderzoeken elkaar tegen.

Voorbeelden van bronnen van laagfrequente elektromagnetische velden op de werkplek zijn lasapparatuur, generatoren, inductieverwarmers en elektrolyseprocessen. Voorbeelden van bronnen van radiofrequente elektromagnetische velden op de werkplek zijn plasticlassers, MRI-apparatuur in ziekenhuizen en zendmasten op daken.