In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht.

Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is gedaald. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

Lees het volledige bericht op de website van CBS.