We hebben weer een nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid uitgebracht. 

Voorkant van LMM nieuwsbrief met weiland in de sneeuw

 

In deze decembereditie lees je onder andere een interview met een gedreven akkerbouwer uit Drenthe. Ook gaan we in op de effecten van droogte op de nitraatconcentratie. Verder presenteren we de resultaten van een onderzoek naar het teruglopen van de belangstelling voor derogatie. 

De LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)-nieuwsbrief is een coproductie van het RIVM en Wageningen University & Research.