In 2022 voldeed de luchtkwaliteit in Nederland bijna overal aan de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof op leefniveau. Deze concentraties waren iets hoger dan in de coronajaren 2020 en 2021. Op 2 locaties was er een overschrijding van de grenswaarden door wegverkeer. Verder is in 2022 op een paar woonlocaties in gebieden met intensieve veehouderijen de grenswaarde voor fijnstof overschreden. Dit blijkt uit het monitoringsrapport 2022 van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)).  

Overschrijding grenswaarden op 2 plekken langs wegen en bij enkele woningen op het platteland 

De Europese richtlijn stelt dat de luchtkwaliteit moet worden getoetst op plekken waar mensen blootgesteld kunnen worden aan te hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Als de concentraties hoger zijn dan de grenswaarden, dan moet de lokale overheid maatregelen nemen om dit op te lossen.  
Op een klein stuk weg in Rotterdam werd de grenswaarde voor stikstofdioxide overschreden. In Velsen was een klein stuk weg met een overschrijding voor fijnstof. Ook op een paar woonlocaties in gebieden met intensieve veehouderij was de concentratie fijnstof hoger dan de grenswaarde.   

Gevolg einde coronamaatregelen 

In 2022 waren de concentraties van stikstofdioxiden en fijnstof iets hoger dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Door het einde van de coronamaatregelen in 2022 was er meer verkeer en economische activiteit. Dit zorgde voor meer uitstoot. De concentraties waren in 2022 wel lager dan in 2019.   

Verwachting dat luchtkwaliteit nog verder verbetert  

De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren geleidelijk verder verbetert. Verkeer, industrie en veehouderij zullen naar verwachting minder stikstofdioxide en fijnstof uitstoten. Elk jaar worden bijvoorbeeld oudere auto’s vervangen door nieuwe en schonere auto’s.  

Nieuwe Europese grenswaarden luchtkwaliteit

De Europese Unie onderhandelt op dit moment over de herziening van de Europese richtlijn luchtkwaliteit. Dit zal tot nieuwe grenswaarden leiden. Het is nog niet precies bekend hoe hoog de waarden zullen zijn en wanneer deze ingaan.  

Over het NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

Het RIVM monitort het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, samen met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). In dit programma werkt de Rijksoverheid samen met decentrale overheden om overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit op te lossen.