Marjon Drijver is de winnaar van de RIVM Jan Kliestprijs. Ze ontvangt deze prijs voor haar jarenlange inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving. Samenwerking en kennisoverdracht vormen daarin een rode draad. Marjon Drijver is werkzaam als arts milieu en gezondheid bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam en bij de Gezondheidsraad.

Passie en enthousiasme


De nominatie van Marjon Drijver werd breed gedragen. De jury koos haar als winnaar omdat ze zich al jarenlang vol passie en enthousiasme inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving. Ook heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan goede (na-)scholing en kennisoverdracht. Zo is Marjon jarenlang de drijvende kracht geweest achter de kenniskringen medische milieukunde waarbij ze collega’s van verschillende organisaties samenbracht. Ze hecht veel waarde aan goede samenwerking en is een belangrijke verbinder tussen verschillende partijen. De RIVM Jan Kliestprijs is haar op het lijf geschreven, aldus de jury.

De prijs

De prijs bestaat uit een ingegoten paardenbloempluis en een oorkonde. De paardenbloem staat symbool voor een bloeiende samenwerking en voor verspreiding van kennis en ervaring, het geeft ook de kwetsbaarheid van een mensenleven aan. Ze ontving de prijs uit handen van Hans Brug, directeur-generaal van het RIVM.

Kennis bij elkaar brengen is kracht

Dat was het motto van Jan Kliest, voormalig hoofd centrum Veiligheid bij het RIVM. Het RIVM heeft de prijs ter nagedachtenis aan hem ingesteld om het belang van samenwerking op gebied van veiligheid, milieu en gezondheid te benadrukken. De prijs is voor de tweede keer uitgereikt op 31 januari 2019 tijdens de directeurenbijeenkomst van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's en het RIVM.