Meisje met pleister na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.475 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) Rijksvaccinatieprogramma ). Er zijn net als in voorgaande jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden. 

Meldingen 

In 2020 ontving Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) 1.475 meldingen van 4.640 mogelijke bijwerkingen na vaccinaties gegeven in het RVP. Hiervan is 84% van patiënten en 16% van zorgprofessionals. Net als in voorgaande jaren werd koorts het meest gemeld. Ook injectieplaatsreacties, huilen en overgeven werden vaak gemeld.

Minder meldingen

In 2020 ontving Lareb minder meldingen van bijwerkingen dan in 2019. Er zijn twee grote verschillen te zien tussen de twee jaren:  

  • Nimenrix (MenACWY-vaccin): In 2020 zijn er minder meldingen ontvangen van bijwerkingen na meningokokken ACWY-vaccinatie (Nimenrix) dan in 2019. De verklaring hiervoor is dat voor dit vaccin in 2018 en 2019 een inhaalcampagne onder jongeren is gehouden. Dit leidde tot een toename in het aantal gegeven vaccins en meldingen van bijwerkingen. 
  • Boostrix (DTK-vaccin of 22-wekenprik): In 2020 is het aantal meldingen van bijwerkingen na kinkhoestvaccinatie bij zwangere vrouwen toegenomen. De verklaring hiervoor is dat het kinkhoestvaccin voor zwangere vrouwen pas sinds half december 2019 als vast onderdeel in het RVP is opgenomen. 

Geen signaleringen

Op basis van de door Lareb ontvangen meldingen in 2020 zijn er geen signaleringen voor bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden in het kader van de vaccinveiligheid binnen het RVP.

Bron: Bijwerkingencentrum Lareb