Per 1 mei 2024 wordt professor Menno de Jong de nieuwe directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM. Menno is de opvolger van Jaap van Dissel, die in april 2024 met pensioen gaat. In zijn nieuwe functie blijft Menno de Jong een dag per week als hoogleraar verbonden aan Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum).

Menno de Jong is sinds 2020 hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van Amsterdam
UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum). In voorgaande jaren had hij dezelfde functie in het voormalig AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam). Ook was hij een aantal jaren hoofd Virologie aan de Oxford University Clinical Research Unit in Ho Chi Minh City in Vietnam en werkte hij in het begin van zijn loopbaan als arts-microbioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum en het AMC.

Menno de Jong is een bekend gezicht in de wereld van de Infectieziektebestrijding en was de afgelopen jaren actief lid van het Outbreak Management Team tijdens de coronacrisis. Hij schreef in 1996 zijn proefschrift over de behandeling van HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en werd in 2007 benoemd tot hoogleraar Klinische Virologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn huidige wetenschappelijke activiteiten richten zich voornamelijk op klinisch en toegepast onderzoek naar infecties met luchtwegvirussen, zoals griep en Covid-19.

Menno de Jong: “Het is voor mij een groot voorrecht om leiding te mogen geven aan dit belangrijke centrum met zoveel deskundigheid op het gebied van infectieziektebestrijding. Ik kijk er erg naar uit om in deze functie een bijdrage te kunnen leveren aan de optimale bestrijding van infectieziekten in Nederland. Ook kijk ik uit naar de samenwerking die hiervoor nodig is binnen het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), binnen het RIVM, binnen Nederland en daarbuiten.”

Het RIVM is blij met de komst van Menno, die als directeur van het CIb zitting neemt in de Directieraad van het kennisinstituut. Hans Brug, directeur Generaal RIVM: “We zijn heel blij dat Menno de Jong ons komt versterken. We zochten naar een autoriteit, leider en specialist op het gebied van infectieziektebestrijding, met goede relaties met onze partners in infectieziektebestrijding in Nederland en daarbuiten, die verbinding met de andere domeinen van het RIVM blijft versterken, en die ook nog een leuke collega is. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat ik iemand zou vinden bij wie ik al deze wensen zou kunnen afvinken, maar ik denk dat ik met Menno die collega gevonden heb. Ik zie uit naar de samenwerking.”

Het RIVM Centrum voor Infectieziektebestrijding voert regie over de infectieziektebestrijding vanuit een nationale en internationale optiek. Dit gebeurt in samenwerking met medische beroepsgroepen en partners in de openbare gezondheidszorg. Dat betekent dat bij grote (landelijke) uitbraken de coördinatie van en communicatie over de bestrijding in handen is van het CIb. Dit in aansluiting op lokale en regionale infectieziektebestrijding.

Het dagelijkse werk van het CIb staat in het teken van het voorkomen van uitbraken. Daartoe formuleert het CIb het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid en geeft advies aan de overheid en de professionals in de praktijk. Het verricht hiertoe zelf surveillance, wetenschappelijk onderzoek, en specialistische diagnostiek. Ook draagt het CIb bij aan de expertiseontwikkeling, kwaliteit en uniformiteit van de infectieziektebestrijding. Het zorgt voor heldere en betrouwbare communicatie naar publiek en professionals en voor een effectieve internationale samenwerking.

Deze benoeming op is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst (ABD). DGABD heeft voor deze vacature samen met Bureau Perrett Laver het RIVM ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.