De Monitor 2014 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar op de website. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Het LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) heeft de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2014 becijferd.