De Monitor 2014 van het bevolkingsonderzoek borstkanker is beschikbaar op de website. De resultaten laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek borstkanker zien. Het LETB Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker (Landelijke Evaluatie Team bevolkingsonderzoek Borstkanker) (Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek Borstkanker) heeft de belangrijkste uitkomsten van het bevolkingsonderzoek borstkanker voor het verslagjaar 2014 becijferd.

De monitor laat zien dat er een lichte afname van het verwijscijfer was naar 24,5 per 1.000 onderzoeken met behoud van de positief voorspellende waarde en detectie. Het totale deelnamepercentage in 2014 was 78,8%. Dit is een afname met 0,6% ten opzichte van 2013. Een daling was niet te zien onder vrouwen die voor het eerst uitgenodigd werden; die deelname steeg met 0,4%.

Ten slotte is de borstkankersterfte in 2014 met 41% gedaald ten opzichte van de sterfte gemeten voordat het bevolkingsonderzoek startte. Dit is een gevolg van vroege opsporing en verbeterde behandelmethoden.