RIVM hoofdingang

De ministerraad is op voorstel van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport akkoord met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Deze organisatie wordt bij het RIVM ondergebracht. Met deze nieuwe organisatie versterkt de minister van volksgezondheid de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie. 

Samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie. De opzet van een duidelijke, landelijke aansturing zorgt ervoor dat een toekomstige crisis slagvaardiger kan worden bestreden. Bijvoorbeeld doordat de opschaling voor het testen en vaccineren sneller kan gebeuren. 

De LFI is een landelijke crisisorganisatie die twee dingen gaat doen: ten eerste de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Ten tweede zal de LFI de operationele aansturing van grootschalige infectieziektebestrijding op zich nemen. De bestrijding van de huidige COVID-19-pandemie wordt nog steeds gedaan door de bestaande organisaties. 

Duidelijke taakafbakening binnen RIVM

Hans Brug, directeur-generaal RIVM: "Als RIVM werkten we de afgelopen jaren heel hard aan de bestrijding van COVID-19. We hebben geleerd dat een goede voorbereiding op een pandemie heel belangrijk is. Daarom gaan wij aan de slag om samen met de GGD'en de LFI op te richten. Om zo een toekomstige pandemie beter te kunnen bestrijden. Natuurlijk zorgen we ervoor dat er een duidelijke afbakening komt van de medisch-uitvoerende taken van LFI en de onafhankelijke medisch-inhoudelijke onderzoeks- en adviesrol van andere onderdelen van het RIVM. Denk hierbij vooral aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM."

Opbouw

In de afgelopen periode hebben het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het RIVM en de GGD’en de LFI in de steigers gezet. De LFI wordt nu uitgewerkt, opgericht en ondergebracht bij het RIVM. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere partijen uit de infectieziektebestrijding, andere departementen, veiligheidsregio’s en gemeenten. Eind dit jaar start de LFI met haar voorbereidende rol op een toekomstige pandemie. Dit betekent dat zij aan de slag gaat om operationele zaken heel snel op te schalen bij een toekomstige pandemie. Denk hierbij aan zogeheten waakvlamcontracten om snel callcentra in te kunnen zetten of logistieke diensten in te kunnen schakelen. En ook aan een oefen- en trainingsprogramma en goed werkende ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie). Vanaf medio volgende jaar kan de LFI haar aansturende rol vervullen bij een mogelijke toekomstige pandemie.  

Pandemische paraatheid

De instelling van de LFI is onderdeel van de aanpak pandemische paraatheid van het kabinet. Deze aanpak omvat een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie en het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen. Een van de belangrijkste maatregelen is versterking van de GGD’en. Alleen in combinatie met deze versterkte infectieziektebestrijding bij de GGD’en kan de LFI haar rol vervullen. Zo is er voldoende capaciteit nodig (artsen en andere professionals) en een versterking van de informatievoorziening en ICT-infrastructuur.