Gebouwen van het RIVM als 3D-plaat

Voor berekeningen van omgevingsgeluid maakt een geluidexpert een 3D-model. Dit kan een behoorlijke klus zijn. Zeker het modelleren van de omgeving vergt veel aandacht. Daarom staat sinds vorig jaar de 3D-dataset geluid op PDOK en deze is nu vernieuwd. Hiermee kan voor elke locatie een model gemaakt worden voor SRM2 Standaard Rekenmethode 2 (Standaard Rekenmethode 2)-geluidberekeningen.  

De dataset is gemaakt door het RIVM, Kadaster en TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft, in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat). Alle panden in Nederland die tot 1 januari 2021 zijn gebouwd, verbouwd of gesloopt, zijn in de nieuwe set verwerkt. Ook is de reconstructie van de panden naar de juiste LoD-versie (Level of Detail) verbeterd. Aanpassingen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn verwerkt in de bodemgebieden, zodat ook zij zijn bijgewerkt tot de nieuwe peildatum van 1 januari 2021. 

Zo ziet het eruit

Op het 3D-plaatje is te zien dat ieder gebouw een eigen hoogte heeft. Waar een gebouw in hoogte verspringt, wordt het dus opgeknipt. Met de rekenprogramma’s voor geluid of GIS Geografic Information System (Geografic Information System)-software zijn zo mooie visualisaties te maken. Zoals bovenstaand voorbeeld van het RIVM in Bilthoven.

Aan de slag

Bekijk de laatste versie van de dataset.  Ga er vooral mee aan de slag en gebruik het als startpunt voor uw volgende geluidmodel.

Heeft u suggesties voor de dataset? Mail dan naar ecg@rivm.nl