De hoeveelheid nitraat in grondwater in gebieden voor drinkwaterwinning – de grondwaterbeschermingsgebieden – neemt af. Toch werd de drinkwaternorm voor nitraat in de periode 2010-2014 in een kwart van de gebieden overschreden. Dit blijkt uit berekeningen van RIVM en Alterra.

Door het huidige mestbeleid verbetert de kwaliteit van het bovenste grondwater in de toekomst. Berekend is dat bij voortzetting van het huidige beleid in 2030 in nog 7 procent van de grondwaterbeschermingsgebieden het bovenste grondwater niet zal voldoen aan de nitraatnorm van 50 milligram per liter. Naar verwachting heeft driekwart van de gebieden in 2030 een nitraatconcentratie hoger dan 25 milligram per liter. De doelstelling van drinkwaterbedrijven is dat water voor de productie van drinkwater een concentratie heeft die minder dan deze waarde bedraagt.

De resultaten geven een indicatie van de omvang van de problematiek in de grondwaterbeschermingsgebieden. Deze informatie helpt bij het kiezen van maatregelen, hetzij landelijk hetzij lokaal, om te komen tot een duurzame drinkwaterwinning. Vanwege de lokale verschillen is het van belang de situatie ook per winning te onderzoeken.

De resultaten van dit rapport zijn bouwstenen van het gelijktijdig verschenen rapport van het PBL waarin ook opties voor nieuwe maatregelen worden gegeven.