Het RIVM onderzocht met geluidmetingen hoeveel minder verkeersgeluid er was tijdens de intelligente lockdown. Het geluid van snelwegen bleek gemiddeld 4 decibel (dB decibel (decibel)) lager te zijn. Bij het spoorverkeer daalde het geluid met 5 dB en rond Schiphol met 9 dB. Ter vergelijking: een geluidafname van 10 dB ervaren mensen als de helft minder geluid.

Onderzoekers hielden rekening met de weersomstandigheden om de geluidafname van het verkeer te kunnen bepalen. Daarnaast onderzochten zij hoeveel het geluid minder was per uur en per dag. Hierdoor geven de resultaten een gedetailleerd en realistisch beeld van de geluidafname die mensen ervaarden tijdens de intelligente lockdown. Er zijn metingen gedaan voor én tijdens de intelligente lockdown.

Grotere afname dan verwacht

Ook blijkt uit het onderzoek dat de weersomstandigheden (zoals windsterkte en -richting) een belangrijke factor zijn om een realistische inschatting te kunnen maken van de geluidafname van het verkeer. De echte geluidafname bij snelwegen bleek daardoor lager dan verwacht. Het geluid rond Schiphol bleek meer te dalen dan de onderzoekers vooraf dachten. Als vuistregel wordt 3 dB decibel (decibel) gebruikt om een halvering van het geluidvermogen aan te duiden. Doordat het vliegverkeer met een factor 5 daalde, werd vooraf een geluidafname van ruim 6 dB verwacht. Maar omdat de normale geluidpieken (op de drukste momenten van de dag) zelfs met een factor 7 daalden, was de geluidsafname rond Schiphol 9 dB. 

Gezondheid leefomgeving

De onderzoeksresultaten geven bewoners die in de buurt wonen van drukke wegen, het spoor en Schiphol, gedetailleerd inzicht in de werkelijke geluidreductie die de intelligente lockdown opleverde. Uit eerder RIVM-onderzoek is bekend dat geluidhinder een negatief effect kan hebben op de gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving.