Essure is een implantaat om vrouwen te steriliseren. Net als veel andere implantaten, zoals heupimplantaten en stents, is dit implantaat gemaakt van metaal. Het is normaal dat er metaaldeeltjes vrijkomen uit zo’n implantaat. Essure is een klein implantaat. Bij deze sterilisatieveertjes is het daarom onwaarschijnlijk dat er metalen vrijkomen die voor gezondheidsklachten gaan zorgen. Dat concludeert het RIVM na literatuuronderzoek en gesprekken met experts.

Bij het plaatsen van de Essure-veertjes worden kleine metalen veertjes in de eileiders gezet, waardoor ze dichtgroeien. Dit zorgt voor blijvende sterilisatie. Sommige vrouwen met Essure melden gezondheidsklachten, bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, hevige bloedingen en geheugenverlies. In Nederland worden Essure-sterilisatieveertjes sinds juli 2017 niet meer verkocht. Geschat wordt dat er in Nederland nog zo’n 26.000 vrouwen zijn die de veertjes in hun lichaam hebben.

Beter wetenschappelijk onderzoek nodig

Naast de gesprekken met experts is ook gekeken naar beschikbare wetenschappelijke literatuur. De beperkte literatuur laat zien dat het onwaarschijnlijk is dat de metalen uit Essure schadelijk zijn voor de gezondheid. Niet alle metalen zijn even goed onderzocht. Er zijn grotere studies met een goede studieopzet nodig om een verband tussen metalen uit Essure en gezondheidsklachten met meer zekerheid uit te sluiten.

Geen redenen voor aanpassen behandelingen

Sommige vrouwen ervaren dusdanig ernstige gezondheidsklachten dat de gynaecoloog het implantaat verwijdert. Het RIVM-onderzoek laat ook zien dat de verschillende manieren om de veertjes te verwijderen er even goed voor zorgen dat de gezondheidsklachten minder worden of verdwijnen. Volgens de experts is er daarom geen reden om de behandeling in Nederland aan te passen. In Nederland wordt bij voorkeur gekozen voor een zo klein mogelijke operatie om Essure te verwijderen. Daarbij worden alleen de eileiders met de Essure-implantaten erin verwijderd.

Wat dan wel de oorzaak is van de gezondheidsklachten bij vrouwen met Essure blijft nog onbekend. Er lopen op dit moment wereldwijd verschillende onderzoeken die hier mogelijk meer inzicht over kunnen geven.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ( IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)).

Gezondheidsklachten melden bij MEBI

Heeft u gezondheidsklachten en denkt u dat uw implantaat de oorzaak is? Meld dit dan bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, kan MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten vroeg signaleren.