Opslag van plantenafval in de bollenteelt geeft meer kans op de groei van de resistente vorm van Aspergillus fumigatus, een schimmel die groeit op dood plantenmateriaal. Deze resistentie ontstaat door aanpassingen van de schimmel als deze wordt blootgesteld aan schimmelwerende stoffen (azolen). Een voor de hand liggende preventieve maatregel zou daarom zijn de opslag van plantenafval in de bollenteelt te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

In dit onderzoek is gekeken naar factoren die de ontwikkeling van resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus beïnvloeden in plantenafval uit de bollenteelt. Anti-schimmelmiddelen, de azolen, worden gebruikt in de bollenteelt en in vele andere toepassingen. Resistentie van A. fumigatus ontstaat al bij zeer kleine hoeveelheden van deze azolen. Ook blijkt dat alle gebruikelijke typen azolen deze resistentie kunnen veroorzaken. Resistente A. fumigatus komt het hele jaar voor in het onderzochte plantenafval.

Longinfecties

Deze schimmel maakt grote hoeveelheden sporen die in de lucht komen die mensen vervolgens kunnen inademen. Voor gezonde mensen vormt dit geen gevaar, maar voor personen  met een verzwakt immuunsysteem kan dit zorgen voor ernstige longinfecties. De azolen waarmee A. fumigatus wordt bestreden (medicinale azolen) lijken erg op de azolen die in de landbouw en voor andere toepassingen gebruikt worden. Deze medicinale azolen werken echter steeds minder goed, omdat in patiënten steeds vaker resistente A. fumigatus wordt aangetroffen.