Op 17 december promoveerde Daphne Wees aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift The invisible influence: impact of psychological mechanisms of sexual behaviour on chlamydia transmission.

Chlamydia is een seksueel overdraagbare aandoening (soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)) en kan op lange termijn complicaties veroorzaken, zoals verminderde vruchtbaarheid. Daarom is het voorkomen van chlamydia belangrijk, bijvoorbeeld door condooms te gebruiken. Of mensen condooms gebruiken hangt af van psychologische kenmerken, zoals risico-inschatting. Wiskundige modellen worden vaak ingezet om chlamydiaverspreiding te voorspellen. Gegevens over psychologische kenmerken en veranderingen hierin over tijd worden hierbij zelden gebruikt.

Uit het promotieonderzoek van Daphne van Wees blijkt dat het combineren van epidemiologie, gedragswetenschappen en wiskundig modelleren een betere inschatting kan geven van de verspreiding van chlamydia. Ook is met dit onderzoek aangetoond dat op basis van de psychologische kenmerken, verschillende risicogroepen onderscheiden kunnen worden. Modelresultaten laten vervolgens zien dat maatregelen die rekening houden met de psychologische kenmerken van de verschillende risicogroepen, de verspreiding van chlamydia kunnen verminderen. Dit levert waardevolle informatie op om chlamydia preventie bij de Centra voor Seksuele Gezondheid te verbeteren.