Waarom kiest de ene persoon de aanbevolen, gezonde optie en de ander voor de één na beste optie? Volgens onderzoeker Kim Romijnders spelen bij gezondheidsafwegingen die mensen maken vaak dezelfde factoren een rol. Zij deed onderzoek naar twee onderwerpen waarbij deze afweging speelt: e-sigaretten en kindervaccinaties. Romijnders promoveert 10 september aan de Universiteit Maastricht.

Verschillende opties

Wanneer het gaat om je gezondheid zijn verschillende opties mogelijk: de gezondste, aanbevolen optie (niet roken, alle kindervaccinaties), de één na beste optie (e-sigaret, deel kindervaccinaties) en de ongezonde, niet-aanbevolen optie (roken, geen kindervaccinaties). Welke optie iemand kiest hangt o.a. af van de persoonlijke waarden of prioriteiten, eerdere ervaringen, meningen en sociale omgeving. Maar Romijnders wijst daarnaast ook sociaal-cognitieve factoren aan die de keuze bepalen: kennis, de perceptie van de kans en ernst van gevolgen en vertrouwen in informatie. Deze factoren spelen bij zowel roken als het nemen van vaccinaties een rol.

Veel overeenkomsten, maar ook verschillen

Er zijn ook verschillen in de afwegingen die mensen maken bij rookgedrag of het nemen van kindervaccinaties. Zo speelt het product zelf een grote rol bij de keuze voor e-sigaretten, waarbij de grote variatie aan smaken van e-vloeistoffen een belangrijke reden is voor interesse in de e-sigaret. De keuze om een kind wel, niet of gedeeltelijk te vaccineren wordt beïnvloed door de angst voor bijwerkingen van het vaccin en de angst voor de gevolgen van een infectieziekte (‘Mijn kind is ziek, had ik nu maar wel gevaccineerd’).

Geen weloverwogen keuze

Romijnders onderzocht verder of mensen die kiezen voor de aanbevolen optie met betrekking tot hun gezondheid, oftewel de beste optie,  die keuze weloverwogen maken. Dat bleek niet het geval. Mensen die niet roken en hun kind volledig vaccineren, gaven aan hun keuze van tevoren niet grondig af te wegen tegen de andere opties. Mensen die kiezen voor de één na beste optie, deden dit meer. Communiceren over de één na beste optie kan  ertoe leiden dat mensen vaker kiezen voor de één na beste optie en niet voor de beste.  Om te bepalen hoe we het beste kunnen communiceren over de één na beste optie is volgens Romijnders meer onderzoek nodig. Er zou daarbij aandacht moeten zijn voor de behoefte aan het ontvangen van informatie over álle mogelijke keuzes enerzijds en het effect en de waardering van deze informatie anderzijds.