Puur vruchtensap is niet zo slecht voor de gezondheid als dranken met toegevoegd suiker, zoals frisdrank. Tegelijkertijd is het niet geschikt als directe vervanger van het eten van fruit. Dat concludeert Floor Scheffers in haar proefschrift. Gisteren promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht. Het RIVM en het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht begeleidden Scheffers bij haar promotieonderzoek. 

In haar proefschrift onderzocht Scheffers of het drinken van puur vruchtensap zonder toegevoegd suiker of andere toevoegingen een alternatief kan zijn voor het eten van fruit. Of dat het beter vermeden kan worden, net zoals dranken met toegevoegd suiker (zoals cola, limonadesiroop en sport- en energiedrank). Hierbij keek ze naar het effect op chronische ziekten als hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en astma. Uit het onderzoek kwam naar voren dat puur vruchtensap niet zo gezond is als fruit, maar ook niet zo ongezond als frisdrank.

Nog beperkt bewijs voor gunstig effect

Puur vruchtensap is geen geschikte vervanger van fruit, maar af en toe een glas drinken kan op zichzelf geen kwaad. Matige consumptie van puur vruchtensap (tot 7 glazen per week) bleek zelfs gunstig voor het risico op hart- en vaatziekten, terwijl er geen verband werd gevonden met diabetes type 2 en astma. Toch is het bewijs nog beperkt. Daarom concludeert Scheffers in haar proefschrift dat het af te raden is om puur vruchtensap te gebruiken als (gedeeltelijke) vervanger voor fruit, vooral vanwege de lage verzadigingswaarde (het ‘vult’ nauwelijks) in combinatie met het hoge suikergehalte. Maar het drinken van puur vruchtensap hoeft niet, net zoals dranken met toegevoegd suiker, volledig te worden afgeraden.

Wereldwijd grote verschillen in richtlijnen

Wereldwijd wordt in voedingsrichtlijnen het eten van fruit geadviseerd en het drinken van dranken met toegevoegd suiker ontraden. Als het gaat om het drinken van puur vruchtensap, verschillen de adviezen per land. In Nederland geldt de richtlijn van de Gezondheidsraad om zo min mogelijk puur vruchtensap te drinken, terwijl in bijvoorbeeld de richtlijnen van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt gesteld dat fruit gedeeltelijk vervangen kan worden door puur vruchtensap.