Het RIVM start in mei 2022 een onderzoek naar natuurlijke radioactiviteit (radon) in woningen en gebouwen in Nederland. Het RIVM zoekt mensen die aan dit onderzoek willen meedoen. Het onderzoek houdt in dat er een jaar lang een radonmeter in uw woning of gebouw hangt of staat. Na een jaar stuurt u de radonmeter terug naar het RIVM. De gegevens worden dan geanalyseerd. Zo ontdekt u hoeveel radon er in uw huis aanwezig is én weet het RIVM hoeveel radon er voorkomt in Nederlandse woningen en gebouwen.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt laten weten dat u mee wilt doen door een online aanmeldformulier in te vullen. Om een goed beeld van de natuurlijke straling in Nederland te krijgen, zoekt het RIVM verschillende soorten woningen in verschillende gebieden. De onderzoekers maken een goede verdeling van de aangemelde woningen. U ontvangt bericht wanneer uw woning voor het onderzoek geselecteerd is. Uiteraard is dit onderzoek voor de deelnemers geheel gratis. 

Wat moet ik doen? 

Doet u mee aan het onderzoek dan ontvangt u een kleine radonmeter (zie afbeelding). Dit is een klein vierkant zwart doosje. De meter zelf gebruikt geen stroom en zendt geen straling uit. Het enige dat u als deelnemer hoeft te doen, is het ergens in uw woonkamer neerleggen en een jaar lang niet verplaatsen. Na een jaar krijgt u vanzelf een retourenveloppe om de radonmeter terug te sturen. Na afloop van het onderzoek ontvangt u de meetwaarden van uw woning of gebouw. Ook geven we adviezen hoe u (indien nodig) het niveau van radon in uw woning kunt verlagen.  

Wat is radon 

Radon is een radioactief gas. Het is niet te zien of te ruiken en ontstaat op natuurlijke wijze in de bodem en in bouwmaterialen. Bijvoorbeeld beton, bakstenen en gips (stucwerk). Op die manier komt het in woningen en gebouwen terecht. In Nederland is het aantal radondeeltjes dat vrijkomt meestal laag. Daarom is de meetperiode van een jaar nodig, om toch een goed beeld van het stralingsniveau te krijgen. 

Waarom wil het RIVM dit onderzoeken

Uit eerder onderzoek weten we dat radon slecht is voor de gezondheid. Het kan namelijk longkanker veroorzaken, vooral bij rokers. Gelukkig is de kans hierop in Nederland klein, omdat de hoeveelheid radon in Nederland meestal laag is. Nu onderzoeken we of er locaties in Nederland zijn waar de hoeveelheid radon in woningen of gebouwen hoger is. Met name in het rivierengebied en Zuid-Limburg kan door de samenstelling van de bodem meer radon voorkomen. Ook onderzoeken we of de hoeveelheid radon in nieuwgebouwde huizen is veranderd, ten opzichte van onze laatste metingen, in 2013-2014.

Meer informatie

Meer informatie over radon en over de resultaten van onze eerdere onderzoeken vindt u op de pagina Radonmeetcampagne 2022 en 2023.