RIVM-directeur Volksgezondheid en Zorg ( VenZ Volksgezondheid en Zorg (Volksgezondheid en Zorg)) Annemiek van Bolhuis wordt bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in Den Haag. Van Bolhuis volgt ANVS-bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel op die in april met pensioen gaat.

Vanaf 15 april is Annemiek van Bolhuis samen met plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans, als bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de ANVS. Jaap van Delden, hoofd van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM neemt haar afwezigheid  waar als interim-directeur V&Z Volksgezondheid en Zorg (Volksgezondheid en Zorg) bij het RIVM.

Zelfstandig bestuursorgaan en opdrachtgever

Met 132 medewerkers is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) en een van de opdrachtgevers van het RIVM. De ANVS ziet toe op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Door het opstellen van regels, verlenen van vergunningen en toezicht op de naleving daarvan en door op te treden als handhaver. Dit gebeurt voor 7 nucleaire installaties in Nederland en voor alle plekken waar met ioniserende straling wordt gewerkt. Zoals ziekenhuizen, dierenartspraktijken en tandartsen waar gebruik wordt gemaakt van nucleaire therapie en röntgenfoto's. Maar ook in de industrie waar straling wordt gebruikt voor het doen van diktemetingen in bijvoorbeeld asfalt en lasnaden en voor het transport van nucleaire stoffen en afval. De minister voor Milieu en Wonen is namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) politiek verantwoordelijk voor de ANVS.

Brede bestuurlijke ervaring

Annemiek van Bolhuis is sinds 1 oktober 2013 directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Daarnaast heeft zij in deeltijd voor ABD Topconsult het Programma Duurzame Veiligheid 2030 voor de Chemische Sector begeleid. Eerder in haar loopbaan was Van Bolhuis directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie en plaatsvervangend Directeur Generaal Volksgezondheid en Sport bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Brede internationale ervaring deed ze op door haar werk voor het drugsprogramma van de Verenigde Naties ( VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)) en als strategisch adviseur bij de World Health Organisation ( WHO World Health Organization (World Health Organization)).

Meer informatie

Meer informatie op de ANVS-website en video over het werkveld van de ANVS.