In de week van 4 september starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ( CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)). Gestart wordt met het heien van betonpalen. Deze eerste heiwerkzaamheden duren circa vijf weken. De totale bouwtijd is ongeveer vier jaar. De beschikbaarheid van de nieuwbouw wordt verwacht in het najaar van 2021.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft eerder dit jaar het Aanvangscertificaat ( AC alimentair consulent (alimentair consulent)) afgegeven voor de bouw van de nieuwe huisvesting voor het  RIV Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid)M en het CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) Het AC bevestigt dat bouwconsortium StruktonHurksHeijmans (SHH) het ontwerp voor de nieuwbouw voldoende heeft uitgewerkt en de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG conform de gestelde eisen kan gaan bouwen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels de aangepaste omgevingsvergunning verleend. Over de financiële gevolgen van het trillingenvraagstuk hebben het RVB en SHH onlangs overeenstemming bereikt. Hierbij is gebruik gemaakt van de geschillenprocedure van de DBFMO Design, Build, Finance, Maintain, Operate (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). Het RVB en SHH ronden deze procedure binnenkort contractueel af.

Trillingenvraagstuk

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Deze is zeer gevoelig voor trillingen. Het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. Eind 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vinden van de oplossing voor dit vraagstuk bleek complex en heeft daardoor veel tijd gekost. Zorgvuldigheid ging hierbij boven snelheid. SHH heeft uiteindelijk verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp om het trillingenvraagstuk op te lossen. Denk hierbij aan het gebruik van grotere en langere funderingspalen en het aanbrengen van luchtspouwen in de bodem rondom het gebouw. Ook verschuiven de toren en de vleugel met specifieke laboratoria 20 meter zuidwaarts ten opzichte van het vorige ontwerp. Door deze aanpassingen start de bouw twee jaar later dan gepland en zal de bouw één jaar langer duren. De beschikbaarheid van de nieuwbouw is nu voorzien in het najaar van 2021. Dit betekent dat het RIVM langer op het Utrecht Science Park/Bilthoven gehuisvest blijft. Ook het CBG blijft langer op de Graadt van Roggenweg in Utrecht gehuisvest.