Begin mei is de Health Study in Bonaire van start gegaan. Met dit onderzoek wordt de gezondheid van de inwoners van Caribisch Nederland in beeld gebracht. Is de bevolking goed beschermd tegen infectieziekten en welke chronische ziekten komen er voor? Hoe staat het met de persoonlijke leefomstandigheden? Met de resultaten van de Health Study kunnen ziekten in de toekomst nog beter voorkomen en bestreden worden. In juni start het onderzoek op St. Eustatius en Saba.

In Bonaire krijgen zo’n 5000 inwoners in de leeftijd tussen 0 en 89 jaar een uitnodiging voor een spreekuur.  De deelnemers krijgen daar een lengte-,  gewicht- en bloeddrukmeting. Ook wordt er bloed afgenomen en met een watje wat slijm uit keel en neus gehaald voor verder onderzoek. Als afsluiting van het onderzoek vullen de deelnemers  een uitgebreide gezondheidsvragenlijst in.

Op St. Eustatius ontvangen 2.000 mensen deze uitnodiging en op Saba 1000 mensen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Dit onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) en de lokale afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius & Saba.

Health Study BES 2017

(Beeldtitel: Health Study Bonaire, St. Eustatia & Saba 2017.)

VOICE-OVER: Dia di Rincon is groot feest op Bonaire.
Een mooiere start kon het Health Study-team op 30 april niet bedenken.
Ze konden zich meteen presenteren door waterflesjes uit te delen aan de feestende eilanders.
In mei en juni neemt een grote groep inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba deel aan een gezondheidsonderzoek.
MANNENSTEM: Hebben jullie er zin in?
Ja, hoor.
VOICE-OVER: Deze Health Study 2017 moet aantonen of de bevolking van de eilanden voldoende beschermd is tegen infectieziekten zoals mazelen, polio of dengue.
Ook chronische ziekten als diabetes en de persoonlijke leefomstandigheden van de eilanders worden in kaart gebracht.
Met de resultaten van het onderzoek kunnen ziekten in de toekomst nog beter worden bestreden en voorkomen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt violet met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rivm.nl/healthstudy. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

LEVENDIGE ANTILLIAANSE MUZIEK