‘Zijn we in Nederland nog goed beschermd tegen infectieziekten zoals polio of mazelen?’ Dat is de centrale onderzoeksvraag bij het PIENTER-onderzoek dat deze week start. In dit landelijke onderzoek worden inwoners van 48 gemeenten benaderd om mee te doen aan een vragenlijst-, bloed- en speekselonderzoek. De uiteindelijke resultaten geven inzicht in de verspreiding van infectieziekten in Nederland en dragen bij aan de verbetering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het PIENTER-onderzoek wordt in samenwerking met de gemeenten en de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en uitgevoerd.

Onder het motto ‘Je gezondheid! Ook voor een ander van belang’ start het PIENTER-onderzoek in februari 2016 en loopt door tot en met medio 2017. In deze periode krijgen per deelnemende gemeente ongeveer 500 inwoners, in de leeftijd tussen 0 en 89 jaar, een uitnodiging om mee te doen. Deelnemers krijgen een vragenlijst met vragen over hun gezondheid en een uitnodiging om op een spreekuur te komen. Daar wordt een bloed- en speekselonderzoek gedaan. Ook krijgen zij de mogelijkheid aangeboden aan een aanvullend onderzoek mee te doen. Dit houdt in dat er ook een neus- en keeluitstrijkje wordt afgenomen. Verder wordt gevraagd om thuis een beetje ontlasting te verzamelen voor onderzoek naar antibioticaresistentie. Wie aan dit onderzoek mee doen ontvangen een vergoeding.

Al bijna 60 jaar beschermt het Rijksvaccinatieprogramma tegen een aantal belangrijke infectieziekten. Ongeveer 95 % van de bevolking doet mee aan dit vaccinatieprogramma. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde persoon tegen het krijgen van de betreffende ziekten en beschermt daarmee ook mensen die vanwege onderliggende medische condities niet of onvoldoende reageren op vaccinaties. Bovendien voorkomt vaccinatie verspreiding van ziekten als er genoeg mensen beschermd zijn. Om infectieziekten onder controle te houden is het belangrijk regelmatig te meten hoe goed de Nederlandse bevolking beschermd is. Dat geldt zowel bij gevaccineerde mensen als bij niet-gevaccineerde mensen. Het is voor de derde keer dat dit PIENTER-onderzoek uitgevoerd worden. Al eerder werd in 1995-1996 en in 2006-2007 eenzelfde onderzoek uitgevoerd.