Tijdens oudejaarsnacht verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit in het hele land slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof. De luchtkwaliteit kan dan verder verslechteren door houtrook. Het RIVM roept mensen in het hele land op om geen hout te stoken aangezien dit gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving kan verergeren.

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met bestaande luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook. Als de lucht al verontreinigd is door de stoffen die vrijkomen bij het afsteken van vuurwerk, kan houtrook deze klachten (nog verder) verergeren.

Verwachting

In de loop van 1 januari verwacht het RIVM dat de luchtkwaliteit weer zal verbeteren.

Waarom een stookalert op oudejaarsnacht?

Het RIVM verstuurt een stookalert bij smog door fijn stof en/of bij ongunstige weersomstandigheden. De slechte luchtkwaliteit op oudejaarsnacht komt door het afsteken van vuurwerk.

Fijne jaarwisseling en houd rekening met mensen in je omgeving!

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert