Groen en water zorgen voor meer gezondheid en woonplezier in de steden. Bij stedelijke ontwikkeling is er vaak onvoldoende aandacht voor dit soort voordelen. Economische voordelen krijgen dan vooral de aandacht. Met de TEEB the Economics of Ecosystems and Biodiversity (the Economics of Ecosystems and Biodiversity) Stadtool kan eenvoudig de maatschappelijke waarde van groen en water in de stad worden berekend.

De TEEB Stadtool is geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe baatberekeningen. Zoals voor het effect van groen op luchtkwaliteit, de berging van regenwater in de bodem en de opslag van koolstofdioxide door bomen. Hiervoor is een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar nieuwe kengetallen voor de baatberekeningen. De verschillende waarden van groen en blauw in de stad kunnen hiermee gewaardeerd worden. De monetaire kengetallen zijn daarbij direct geactualiseerd tot en met het prijspeil van 2018. Het wordt geadviseerd om de kengetallen in de TEEB Stadtool elk jaar te actualiseren.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een wereldwijd initiatief uit 2007. Het wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Naties. De tool is erop gericht de waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit te erkennen en vast te leggen. Het RIVM beheert en ontwikkelt de TEEB Stadstool samen met de Citydeal waarde van Groen en Blauw in de Stad.