Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 staat de beschikbare zorg in Nederland de komende periode zeer sterk onder druk. 

Daarom heeft het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stop te zetten. In de brief naar de Tweede Kamer van 16 maart is dit besluit toegelicht .

Het tijdelijk stoppen houdt in dat sinds 16 maart 2020 geen nieuwe uitnodigingen meer worden verstuurd voor de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker. Cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen voor de bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker wordt dringend geadviseerd op een later moment deel te nemen. Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker geldt dat cliënten die voor dit bevolkingsonderzoek al een uitnodiging hebben ontvangen,  tijdelijk geen borstfoto’s kunnen laten maken. 

Hieronder vindt u antwoorden op algemene vragen. Meer specifieke vragen en antwoorden vindt u per bevolkingsonderzoek op de website van de screeningsorganisaties.

Dit sluit aan bij de oproep die het Kabinet op 12 maart jl. deed aan alle ziekenhuizen om kritisch te kijken welke zorg kan worden uitgesteld om zo capaciteit vrij te maken voor de zorg voor patiënten met corona. Voor wat betreft het bevolkingsonderzoek borstkanker geldt bovendien dat hierbij laboranten en cliënten in nauw contact komen. Het uitstellen van het maken van borstfoto’s sluit aan bij de inzet om contact tussen mensen te beperken om zo ook de verspreiding van het virus te beperken.

Door de uitbraak van het coronavirus COVID-19 staat de beschikbare zorg in Nederland de komende periode zeer sterk onder druk. Daarom heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten om de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker tijdelijk stop te zetten. Door tijdelijk te stoppen neemt het aantal verwijzingen vanuit het bevolkingsonderzoek sterk af waardoor bij de ziekenhuizen capaciteit vrij komt voor de zorg rondom het coronavirus.

Het tijdelijk stoppen houdt in dat sinds 16 maart 2020 geen nieuwe uitnodigingen meer worden verstuurd voor de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker.

Cliënten die al een uitnodiging hebben ontvangen voor de bevolkingsonderzoeken darmkanker en baarmoederhalskanker wordt dringend geadviseerd om deelname voorlopig uit te stellen. In het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden wel uitnodigingen verstuurd naar vrouwen die in aanmerking komen voor het controle-uitstrijkje na 6 maanden en vrouwen die een HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-positieve uitslag na een zelfafnameset hebben. Afhankelijk van de drukte in uw huisartsenpraktijk kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts. Daarnaast moet u rekening houden met de landelijke richtlijnen die voor het coronavirus van toepassing zijn. 

Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker geldt dat cliënten die voor dit bevolkingsonderzoek al een uitnodiging hebben ontvangen,  tijdelijk geen borstfoto’s kunnen laten maken. 

Op basis van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt er in afstemming met de betrokken partijen zoals huisartsen, laboratoria en ziekenhuizen bekeken wanneer we weer uitnodigingen kunnen versturen.

We houden u via de websites www.rivm.nl en www.bevolkingsonderzoeknederland.nl op de hoogte.

Daar kunnen we nog geen uitspraak over doen. We houden u via de websites www.rivm.nl en www.bevolkingsonderzoeknederland.nl op de hoogte. 

We gaan kijken hoe we de cliënten op een later moment alsnog kunnen uitnodigen. Als we hier meer duidelijkheid over hebben, informeren we deze cliënten per brief.

Dit is moeilijk in te schatten en hangt ook af van het moment waarop weer gestart kan worden. We gaan kijken hoe we de cliënten op een later moment alsnog kunnen uitnodigen. De mogelijkheden kunnen per bevolkingsonderzoek verschillend zijn.

Als u klachten heeft, is het belangrijk dat u een afspraak maakt met uw huisarts.

Op de website van de screeningsorganisaties kunt u terecht als u meer specifieke vragen heeft over een van de drie bevolkingsonderzoeken. Ook vindt u hier de contactgegevens als u contact met hen wil opnemen.