condoom in broekzak

De Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid (Centrum Seksuele Gezondheid)’s) hadden in de eerste helft van 2020 veel minder bezoekers  voor een soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-test dan in andere jaren. Tijdens de intelligente lockdown konden cliënten namelijk alleen terecht voor noodzakelijke zorg. April telde de minste bezoekers: 80% minder dan in januari en februari. Dat blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid.

Minder seksuele gezondheidszorg

Vanwege COVID-19 konden minder mensen gebruik maken van seksuele gezondheidszorg bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Tijdens de intelligente lockdown van 13 maart t/m 31 mei waren de spreekuren beperkt tot essentiële zorg. Bijvoorbeeld voor cliënten met (ernstige) soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)-klachten, cliënten die een behandeling nodig hadden, cliënten met een soa-waarschuwing en cliënten die te maken hadden met seksueel geweld. Sinds juni is de soa-zorg weer opgeschaald. In september hadden de meeste centra seksuele gezondheid weer circa 80% van het aantal bezoekers van vóór de lockdown.

Tijdens de intelligente lockdown kwamen er meer mannen die seks hebben met mannen (MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) naar de centra seksuele gezondheid dan vrouwen en heteroseksuele mannen. Ook was er zowel tijdens als na de lockdown een groter aandeel bezoekers met klachten en bezoekers die gewaarschuwd waren voor een soa.

Hoger percentage positieve testen

Doordat er tijdens de lockdown minder mensen zijn getest, zijn er in die periode ook minder soa-diagnoses vastgesteld. Maar het percentage positieve uitslagen was tijdens de lockdown wel hoger vergeleken met de periode voor en na de lockdown. Tussen januari en augustus 2020 was dat percentage 18% bij vrouwen en ruim 22% bij heteroseksuele mannen en MSM. Dat betekent dat ruim 1 op de 6 vrouwen en ruim 1 op de 5 mannen die zich liet testen ook daadwerkelijk een soa had.

Effect lockdown op verspreiding

De lockdown kan zowel een positief als negatief effect hebben gehad op de verspreiding van soa. Aan de ene kant was er minder kans op verspreiding doordat mensen minder seksuele contacten hadden. Aan de andere kant hebben minder mensen zich laten testen of behandelen voor soa, wat de kans op verspreiding vergroot. Het is niet duidelijk welke van deze verschillende effecten – gedragsverandering of gemiste soa diagnoses – het grootst was. Er zijn verschillende onderzoeken gestart naar de invloed van de coronamaatregelen op seksueel gedrag en soa overdracht.