Locaties vreugdevuren

Door het jaar heen worden op diverse plekken in Nederland traditionele vreugdevuren ontstoken. De Emissieregistratie - onder regie van het RIVM- heeft voor het eerst berekend hoe groot de uitstoot van vervuilende stoffen van deze vreugdevuren is. Naast fijnstof komen er ook PAKs Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) vrij tijdens de vreugdevuren: 6 procent van de jaarlijkse uitstoot in Nederland.

In Nederland worden jaarlijks vreugdevuren ontstoken bij verschillende evenementen. De bekendste zijn de paasvuren en de nieuwjaarsvuren op het strand bij Scheveningen en Duindorp. Daarnaast worden vreugdevuren ontstoken tijdens Sint Maarten, Meierbliss, Luilak en vinden er kerstboomverbrandingen plaats.

De Emissieregistratie berekende tot voor kort niet de uitstoot van vreugdevuren. Dit komt onder andere doordat de Emissieregistratie ervan uitging dat het aandeel van de vreugdevuren in Nederlandse luchtverontreiniging verwaarloosbaar was. Door het schoner worden van de industrie en het verkeer worden bronnen die eerder klein waren nu relatief steeds belangrijker. 

De Nederlandse Emissieregistratie stelt sinds begin jaren zeventig de emissies van alle relevante Nederlandse bronnen vast. Beleidsmakers gebruiken dit als input voor nationale en internationale afspraken over luchtkwaliteit.