Door de luchtvaart zijn rond Schiphol de concentraties van ultrafijnstof verhoogd. Direct buiten het luchthaventerrein is de gemiddelde bijdrage van luchtvaartactiviteiten vergelijkbaar met de bijdrage van het wegverkeer in straten in binnenstedelijk gebied.